Select Page

IEC Materials

Banana Bunchy Top Virus

Cassava Bacterial Blight

Cassava Witches’ Broom

Citrus Huanglongbing

Zucchini Yellow Mosaic Virus

Namamarako

Phaeosphaeria White Leaf Spot of Corn

Philippine Downy Mildew

Squash Leaf Curl Virus

Cucumber Mosaic Virus

Vascular Streak Dieback of Cacao

Tomato leafcurl virus

Ang S&T Community-based farm para sa Pagpuksa ng Pesteng Brontispa longissima (Gestro) sa Niyog Gamit ang Item na Sipit-sipit, Chelisoches morio (Fabr.)

Arthropods pests of Roses and their management

Banana Aphid Pentalonia nigronervosa (Conquerel)

Brown Seaweed Panaboy ng Corn Borer sa Mais

Brown Seaweed Repel Asian Corn Borer

E-IRM Mobile Application para sa Inseciticide Resistance Management ng Fall Armyworm (Spodoptera frugiperda Smith) sa Pilipinas

Fusarium Wilt: Mga sintomas at pinsalang dulot nito

Gabay sa paggamit ng pestisidyo sa pangangalaga ng sibuyas laban sa Harabas

Chelisoches Production

Corn Seedling Maggot

Cucumber Moth Diaphania indica (Saunders 1851)

Earwig Euborellia annulata (Fabricius)

Pagtukoy at pangangasiwa ng virus ng saging : Banana bract mosaic virus

Pamamahala sa Mango Cecid Fly

Pamamahala sa Fusarium Wilt

Tagbak bilang Panaboy sa Berdeng Ngusong Kabayo (Green Leaf Hopper)

Rapid Test Kit (RTK) for pesticide residues

Pamamaraang pambahay na nakakatulong para maalis ang tira-tirang pestisidyo sa mga gulay

Papaya Anthracnose

Papaya Root Rot

Page      1     2